Školní vzdělávací program v naší mateřské škole nese název:

"Rok je dlouhý provázek, plný her a otázek"

Naše motto:

„Naše děti mají ručičky – a ty musejí stále něco dělat.

Naše děti mají nožičky – a ty chvilku nepostojí,

stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit.

Kromě tělíček mají naše děti také hlavičky,

které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají okolní svět.“

K. Čapek

Koncepce vychází zejména z dlouhodobého záměru a zkušenosti celého kolektivu zaměstnanců, jak pedagogických tak provozních.

Našim dlouhodobým záměrem je vychovat šťastné a spokojené děti, dát jim dobré základy do života. (chceme, aby z našich dětí vyrostl slušný člověk, zdravý na těle i na duši). Klademe důraz na citovou výchovu. Naše dlouhodobá filosofie je:

„Pokud jsou šťastné a spokojené děti, jsou spokojení i rodiče.“

A tady spočívá těžiště naší práce, tedy ve spolupráci s rodinou. Mateřská škola je otevřená rodičům, mají možnost kdykoliv přijít, pořádáme hravá odpoledne s rodiči, posezení účelová, či oddychová, akce pro děti s rodiči na naší pěkné zahradě. Snažíme se o to, aby byly děti zdravé, zdravě sebevědomé, samostatné v rozhodování a konání, kamarádské, ohleduplné k ostatním dětem, mladším či zdravotně postiženým, aby se naučily orientovat v tak složitém světě.

K tomu nám napomáhá heterogenní uspořádání tříd.

Zaměřujeme se na podporu zdraví u dětí předškolního věku, na estetické i ekologické cítění dítěte, chceme, aby si z pestré nabídky mohly vybrat to, co je nejvíce zaujme a na tom základu dále rozvíjet a prohlubovat vědomosti, dovednosti a návyky. Vycházíme z toho, že každá bytost je jedinečná a tudíž je třeba s každým dítětem pracovat individuálně. Chceme, aby naše mateřská škola poskytovala dětem pocit bezpečí a pohody, aby byla místem, kde se plní přání a touhy dětí po kolektivu vrstevníků a kde je odbornou individuální péčí rozvíjena tvořivost, schopnost i talent.

Našim krédem je, aby děti i rodiče vždycky vzpomínali na mateřskou školu s dobrým pocitem, že se jim u nás líbilo a že si děti odnesly dobré základy do života.

Během svého pobytu v MŠ získávají poznatky ze všech oblastí, které v našem školním vzdělávacím programu představují barvy duhy, které jsou zvoleny jako symbol prolínání všech pěti interakčních oblastí.

Modrá duha (barva nebe,vzduchu,vody) – Dítě a jeho tělo (oblast biologická). Záměrem je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu,rozvíjet pohybové i manipulační dovedností dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům.

Žlutá duha (barva slunce) - Dítě a jeho psychika (oblast psychologická). Záměrem je rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce,jeho city i vůli, kreativitu a sebevyjadřování.

Červená duha (barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství) - Dítě a ten druhý (oblast interpersonální). Záměrem je utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Fialová duha (barva slavností,slavnostního oblečení) - Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní). Záměrem je uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, společenské, morální i estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

Zelená duha (barva přírody, stromů,trávy, ekologie) - Dítě a svět (oblast environmentální). Záměrem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Postupným naplňováním cílů mateřské školy směřujeme k naplňování rámcových cílů RVP PV a k rozvíjení klíčových kompetencí. Chceme připravit děti na realitu života a zvýšit jejich pohybový potenciál. Úzkou spoluprací mezi rodinou a školou se snažíme vytvořit pohodové prostředí pro jejich individuální rozvoj, v němž se dítě cítí bezpečně a má možnost vyjádřit své pocity a přání.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Nejbližší akce