Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.00 hodin. Rodičům doporučujeme vodit své děti do mateřské školy nejdéle do 8.15 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností. Omluvy dětí jsou přijímány do 7.00 hod. Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12.30 do 13.00 hodin. Odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14.30 hodin, pokud si rodiče potřebují dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou. V čase od 15.30 do 16.00 hodin jsou děti spojeny do jedné třídy.
Odhlašování dětí
Rodiče omlouvají děti na týž den nejpozději do 7.00 hodin v kanceláři MŠ telefonicky na číslo: 465 471 691 a mobil i SMS 734 288 983, osobně u paní učitelky, nebo na omluvný list v šatnách. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.
Stravování dětí i personálu je zajištěno vlastní školní jídelnou. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim. Při vydávání jídla je přihlíženo k individuálním potřebám dětí (alergie, diety, apod.).
Spojování tříd z organizačních důvodů je maximálně omezováno a volíme jej co nejšetrněji k dětem.
Režim celého dne je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla, pobyt venku a odpočinek dětí. Od příchodu dětí do mateřské školy probíhají tyto činnosti:
06:00 – 06:45 hod
děti se scházejí v I. třídě - spontánní hravé aktivity
06:45 – 07:00 hod
pozvolný, nenásilný přechod dětí ze třídy I. do svých tříd podle aktuální situace a pracovní doby učitelek
07:00 – 09:45 hod
spontánní hravé aktivity dětí, individuální, skupinkové činnosti, prožitkové učení, hygiena, svačina, skupinkové činnosti, týmová práce - prožitkové učení, ověřování znalostí, rutinních dovedností, schopnost aplikace a tvořivosti dětí
09:45 – 11:45 hod
pobyt dětí venku
11:45 – 12:45 hod
hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:45 – 14:00 hod
odpočinek na lehátku, klidové činnosti - učitelka přistupuje k jednotlivým dětem na základě pedagogické diagnostiky s respektováním individuálních zvláštností a potřeby odpočinku dětského organizmu (tvořivý přístup učitelky dle aktuální situace a potřeb dětí)
14:00 – 14:45 hod
vstávání, hygiena, svačina
14:45 – 16:00 hod
zájmové činnosti, spontánní hry, pobyt venku
od 15:00 hod
pozvolný, nenásilný přechod dětí do třídy II. nebo na školní zahradu podle aktuální situace a pracovní doby učitelek
Při pobytu na školní zahradě dochází k vzájemnému setkávání dětí ze všech tříd zcela přirozeně. Na přání dětí a rodičů umožňujeme krátkodobý pobyt v jiné třídě (u sourozence, kamaráda, podle hry apod.).
Individuální potřeby dětí
V rámci skupiny jsou respektovány individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Na každé dítě nahlížíme jako na jedinečnou osobnost a podle toho k němu přistupujeme.
Napomáháme adaptaci nově příchozích dětí, pozorujeme jejich osobní vlastnosti, rozvoj a pokrok za určitý časový úsek. Snažíme se vyzdvihnout silné stránky každého jedince.
Výlety, exkurze a kulturní akce jsou mimořádné aktivity, které pořádáme pouze v dopoledních hodinách. Rodiče jsou na začátku září, na pravidelné schůzce rodičů, informováni o akcích, které jsou naplánovány dopředu na celý školní rok nebo si tyto informace přečtou na informativních nástěnkách v šatnách.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Nejbližší akce