Vážení rodiče,
platba za školné a stravné probíhá bezhotovostní platbou v příslušném měsíci do 15. dne v měsíci.
Je potřeba zadat příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz tak, aby úhrada byla na účtu MŠ nejpozději k 15. dni příslušného měsíce (tj. na měsíc září do 15. září - peníze na účtu MŠ).

Každé dítě má přidělen specifický symbol, který je nutné při platbě vyplnit.
Pro lepší identifikaci uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte!!!!

Prosíme Vás o zadání včasného platebního dokladu dle Vaší banky.
Platbu školného a stravného zadejte na účet MŠ:
27 - 8768120217/0100
variabilní symbol = 324100
specifický symbol = byl Vám přidělený při nástupu do MŠ a platí po celou dobu                        docházky dítěte do MŠ
konstantní symbol = 0308
zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte
 
částka    = 660,- předškoláci (stravné)
                  748,- děti s odkladem školní docházky (stravné)
                1.060,- ostatní děti (stravné + školné)
 
Telefon. číslo do MŚ 465 471 691 734 288 983 vedoucí školní jídelny pí. Doležalová

Splatnost platby na měsíc září byla stanovena do 15. 9. 2017 na účtu MŠ.
 
Splatnost první platby - 14. 9. 2017
Splatnost poslední platby - 14. 6. 2018
 
Vyúčtování bude provedeno 1x do roka k 30. 6. kalendářního roku.
 
V případě opakovaného neplacení školného a stravného může ředitelka ukončit vzdělávání Vašeho dítěte v mateřské škole. Prosíme o včasné platby.
Děkujeme
Jana Charousová, řed. školy
Marie Doležalová, ved. ŠJ

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30