OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ředitelka Mateřské školy Vostelčice v Chocni jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě posouzení a vyhodnocení žádostí na školní rok 2017/2018 takto:
 
Poř. číslo        Registrační číslo        Výsledek řízení
 
    1.              MŠ/46/2017/RE            přijat/a
    2.              MŠ/36/2017/RE            přijat/a 
    3.              MŠ/12/2017/RE            přijat/a
    4.              MŠ/11/2017/RE            přijat/a
    5.              MŠ/15/2017/RE            přijat/a
    6.              MŠ/37/2017/RE            přijat/a
    7.              MŠ/54/2017/RE            přijat/a
    8.              MŠ/31/2017/RE            přijat/a
    9.              MŠ/42/2017/RE            přijat/a
   10.             MŠ/23/2017/RE            přijat/a
   11.             MŠ/33/2017/RE            přijat/a
   12.             MŠ/41/2017/RE            přijat/a
   13.             MŠ/29/2017/RE            přijat/a
   14.             MŠ/21/2017/RE            přijat/a
   15.             MŠ/9/2017/RE              přijat/a
   16.             MŠ/10/2017/RE            přijat/a
   17.             MŠ/24/2017/RE            přijat/a
   18.             MŠ/20/2017/RE            přijat/a
   19.             MŠ/40/2017/RE            přijat/a
   20.             MŠ/13/2017/RE            přijat/a
   21.           . MŠ/38/2017/RE            přijat/a
   22.             MŠ/35/2017/RE            přijat/a
   23.             MŠ/18/2017/RE            přijat/a
   24.             MŠ/39/2017/RE            přijat/a
   25.             MŠ/17/2017/RE            přijat/a
   26.             MŠ/19/2017/RE            přijat/a
   27.             MŠ/28/2017/RE            přijat/a
   28.             MŠ/30/2017/RE            přijat/a
   29.             MŠ/25/2017/RE            přijat/a
   30.             MŠ/45/2017/RE            přijat/a
   31.             MŠ/27/2017/RE            přijat/a
   32.             MŠ/14/2017/RE            přijat/a
   33.             MŠ/16/2017/RE            nepřijat/a
   34.             MŠ/32/2017/RE            nepřijat/a
 
Vážení rodiče přijatých dětí,
srdečně Vás zveme na první společné setkání, kde Vás seznámíme s provozem a organizací školy, s tím co Vaše dítě do mateřské školy potřebuje a předáme Vám rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ.
Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste přišli bez dětí.
Schůzka se koná dne 12. června 2017 v 15.00 hodin ve třídě u Myšek.
 
Vážení rodiče nepřijatých dětí,
z důvodu velkého počtu podaných žádostí o přijetí dítěte do naší MŠ a nesplnění podmínky očkování dítěte nebylo možné vyhovět dvěma žádostem o přijetí dítěte.
Žádám tedy rodiče, jejiž dítě nebylo v naší MŠ přijato, aby se osobně dostavili dne 5. června 2017 mezi 8. až 15 hodinou do kanceláře ředitelky školy a převzali rozhodnutí o nepřijetí.
Podaných žádostí jsme zaevidovali 47 a volných míst pro školní rok 2017/2018 máme 32. Z toho 13 dětí bylo umístěných v jiných MŠ. Žádné volné místo na odvolání nemáme.
Volná místa jsou ještě v MŠ Záměstí, Choceň.
 
Vyvěšeno   24. 5. 2017
Sejmuto       8. 6. 2017
 
Jana Charousová, ředitelka školy

Aktuality

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31