Zálohu na prázdninový provoz - školné uhraďte jednou společnou platbou v
celkové částce 320,-Kč do 15. 7. 2017 na účet školy 27 - 8768120217 / 0100 .
Variabilní a specifický symbol zůstává stejný.
Výpočet:
červenec:  školné          240,-Kč               20,-Kč/den
srpen:       školné            80,-Kč                20,-Kč/den
---------------------------------------------------------------------------------
                                      320,-Kč
Odhlášení dětí z docházky na letní prázdniny neodpadá povinnost placení záloh na školné.
Zálohy na letní provoz neplatí pouze děti, které zcela ukončí školní docházku       k 30. 6. 2017 z důvodu nástupu do ZŠ.
Stravné za prázdniny se bude hradit při nástupu dítěte do MŠ hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Přeplatky za stravné budeme vracet v průběhu července 2017 na účet, který jste poskytli MŠ při nástupu vašeho dítěte do MŠ.
Prosíme rodiče, aby případnou změnu účtu nahlásili vedoucí školní jídelny.
Rodiče dětí z jiných MŠ přijatých na letní provoz do MŠ Vostelčice budou školné a stravné hradit hotově  v kanceláři vedoucí školní jídelny před nástupem dítěte do třídy.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30