Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu Vašich dětí do Mateřské školy Vostelčice, Choceň.
Termín zápisu: středa 3. 5. 2017 od 8,00 do 16,00 hodin v ředitelně MŠ.
K zápisu přineste:
1. řádně vyplněnou a podepsanou žádost k přijetí (musí obsahovat vyjádření   dětského lékaře - ne starší než jeden měsíc)
2. rodný list dítěte
3. občanský průkaz zákonného zástupce
 
Postup při zápisu do mateřské školy:
Formuláře si vyzvedněte v MŠ od 24. 4. 2017,  denně od 7,00 do 16,00 hodin.
U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost potvrzenou lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní.
Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly, které obdržíte    při zápisu.
 
Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérii:
Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se bude postupovat následovně:
Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Vostelčice (3 třídy po 26 dětech), přijímá ředitelka MŠ podle těchto kritérií:
 
1. K povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné - novela ŠZ č. 178/2016, § 34 odst. 3) a děti s odkladem školní docházky.
 
2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, Plchůvky), které k 31. 8. 2017 dovrší nejméně čtvrtého roku věku  ( § 34 odst. 3 školského zákona),  v pořadí dle věku sestupně.
 
3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místní části (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, Plchůvky), které k 31.8. 2017 dovrší nejméně třetího roku,  v pořadí dle věku sestupně.
 
4. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity.
 
Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy v pátek 31. 5. 2017. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
 
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí 5. 6. 2017 mezi 8,00 - 15,00 hodinou.

 
Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ v pondělí 12. 6. 2017 v 15,00 hodin.
 
V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pátek 19. 5. 2017 od 10,00 - 14,00 hodin v ředitelně školy.
 
Vstup do mateřské školy je pro dítě i pro rodiče přelomovým krokem. Děti od určitého věku společnost dětského kolektivu potřebují, ale pokud se vstup do školky uspěchá, může být pro dítě traumatizující a stresující. Proto by si rodiče měli položit otázku: „Je naše dítě zralé a připravené na to, aby začalo navštěvovat mateřskou školu?“
 
Ditě, které začíná navštěvovat mateřskou školu, by mělo zvládnout:
Samostatně se najíst lžící
Pít ze skleničky, umět přijímat tuhou stravu
Vydržet sedět při jídle u stolu
Zvládat základní hygienické návyky – samostatně si umýt ruce, umět si pustit vodu, utřít se do ručníku, používat WC – umět si dojít včas, nepoužívat pleny
Používat kapesník, umět se vysmrkat s pomocí dospělého
Zvládat základy sebeobsluhy – samostatně se svléknout a alespoň si obléknout kalhoty a obout si bačkory
Zvládnout chůzi po schodech
Poznat si svoje věci
Mluvit jednoduchými větami, vyjadřovat svá přání a obavy
Být schopné zaujmout se hrou či činností alespoň po dobu 5 minut
Zvládnout odloučení od matky
 
 
V Chocni dne 8. 3. 2017
Jana Charousová, řed. MŠ

Aktuality

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31