Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu Vašich dětí do Mateřské školy Vostelčice, Choceň.
Termín zápisu: středa 2. 5. 2018 od 8,00 do 16,00 hodin v ředitelně MŠ.
 
K zápisu přineste:
1. řádně vyplněnou a podepsanou žádost k přijetí (musí obsahovat vyjádření       
    dětského lékaře - ne starší než jeden měsíc)
2. rodný list dítěte
3. občanský průkaz zákonného zástupce

Postup při zápisu do mateřské školy:
-   Formuláře si vyzvedněte v MŠ od  4. 4. 2018, denně od 7,00 do 16,00 hodin.
-   U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost potvrzenou
    lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
-   Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní.
-   Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly, které obdržíte 
    při zápisu.
 
Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérii:
Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se bude postupovat následovně:
Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Vostelčice (5 tříd po 26 dětech), přijímá ředitelka MŠ podle těchto kritérií:
 
1. K povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné - novela ŠZ č. 178/2016, § 34 odst. 3) a děti s odkladem školní docházky.
 
2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, Plchůvky), které k 31. 8. 2018 dovrší nejméně čtvrtého roku věku ( § 34 odst. 3 školského zákona), v pořadí dle věku sestupně.
 
3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místní části (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, Plchůvky), které k 31.8. 2018 dovrší nejméně třetího roku, v pořadí dle věku sestupně.
 
4. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity.
 
Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy ve čtvrtek 31. 5. 2018.
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí 4. 6. 2018 mezi  8,00 - 15,00 hodinou.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ v pondělí 11. 6. 2018 v 15,00 hodin.
 
V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pátek 18. 5. 2018 od 10,00 - 14,00 hodin v ředitelně školy.
 
V Chocni 18. 3. 2018
Jana Charousová, řed. školy

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30