Zájmové nadstandardní činnosti tvoří nedílnou součást naší práce, kde děti v menším kolektivu rozvíjejí svůj talent, samostatnost, zdravé sebevědomí, manuální zručnost. Různorodost a specifické zájmy dítěte rozvíjíme směrem k podpoře talentovaných a nadaných dětí. V naší mateřské škole jsou nabízeny tyto nadstandardní aktivity:

Seznamování s anglickým jazykem ANGLIČTINA HROU

Děti se prostřednictvím her, básniček a písniček seznamují s angličtinou. Každý má svůj blok, do kterého si zakládá obrázky na vybarvování, texty básniček a písniček, slovní zásobu k jednotlivým tématům.

Vede: Martina Jeřábková Dis., Barbora Kotyzová

Termín: pondělí od 12:45 – 13:30 hod.

 

Procvičování řeči HBITÝ JAZÝČEK

Děti si procvičují správné postavení jazyka, rtů i zubů, které je zapotřebí ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Pomocí zábavných her, cvičení i pracovních listů se děti zdokonalí v jemné i hrubé motorice a v grafomotorice.

Vedou: paní učitelka L.Poláková a E.Roušarová, Bc.V. Marková, M. Jeřábková Dis., B. Kotyzová.

Termín: každé pondělí, úterý a středu od 8.00 – 9.45 hod.

 

HUDEBNÍ - HLÁSEK

Muzicírování je určené nadšeným zpěváčkům a povídálkům. Nejde zde o dokonalý talent, stačí jen chuť zpívat a trošku té dětské představivosti. Zahrajeme si jednoduché pohádky obohacené písničkami. Děti si osvojí správné dýchání a držení těla, budeme rozvíjet práci s hlasem, mluvené slovo, rytmus, ale také schopnost soustředění, slovní zásobu a vztahy v kolektivu. Základem je především podpora a rozvoj dětského nadšení. Čekají nás i některé „dětské muzikály“.

Vedou: paní učitelka E.Roušarová a Bc. V. Marková

Termín: středa 12:45 – 13:30 hod.

 

METODA DOBRÉHO STARTU (MDS)

Cílem této metody je předcházet, případně včas rozpoznat a diagnostikovat poruchy psychomotorického vývoje a pomocí MDS se snažit o úpravu nepravidelně se rozvíjejících funkcí. Obsahem MDS jsou kombinovaná cvičení zaměřená na rozvoj sociální oblasti, na posílení jazykových schopností a komunikativních dovedností, na posílení rozvoje zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a prostorové orientace a na rozvoj pohybu (hrubá a jemná motorika). Cvičení jsou uspořádána do 25 lekcí, motivovaných a doprovázených známými lidovými písněmi. Každá lekce, trvající cca 35 minut, obsahuje motivační úvod, specifická cvičení pohybová, pohybově - akustická, a pohybově akusticko - zraková ( poslech, pracovní listy, psaní tužkou ) podle metodiky MDS.

Do pracovní skupin po 10 - 15 dětech zařazujeme všechny děti, které mají jít příští školní rok do 1. třídy ZŠ.

Lekce probíhají 1x týdně, v dopoledních hodinách.

Cíl nadstandardních aktivit

- rozšířit programovou nabídku školy

Charakteristika nadstandardních aktivit

Nadstandardní aktivity umožňují dětem vyžití v nejrůznějších oblastech (jazykové, pohybové, sportovní, hudební, estetické, tvořivé apod.). Každá nadstandardní aktivita má vypracovaný svůj plán, který je součástí třídní dokumentace a vypracovávají si je samy pedagogické pracovnice, podle toho, kterou nadstandardní aktivitu vedou.

Organizace nadstandardních aktivit

Nadstandardní aktivity nejsou realizovány na úkor rozsahu a kvality standardního vzdělávacího programu, tzn., nejsou součástí hlavní vzdělávací nabídky (je vypracován přesný časový plán).

Obsah nadstandardních aktivit

Obsahem jsou hry a činnosti, které rozvíjí schopnosti dětí v oblastech, na které je nadstandardní aktivita zaměřena.

 
 
 
 
 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Nejbližší akce