Aktuality

V MŠ proběhne screeningové vyšetření zraku v pondělí  26.9.2016 v 10,00 hodin.
 
Vyšetření všem přihlášeným dětem provede erudovaný pracovník zdravotnického zařízení Prima VIZUS, o.p.s. prostřednictvím speciálního diagnostického přístroje. Nasnímané hodnoty vyhodnotí do 14 dnů odborná laboratoř uvedeného zdravotnického zařízení.
 
Každé dítě (zákonný zástupce) obdrží zalepenou obálku s výsledky vyšetření, popř. doporučením k očnímu lékaři a příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.
Zájem o vyšetření svého dítěte nahlaste učitelkám na třídě.
Vyšetření je vhodné pro děti od 0,5 roku do 8 let dítěte, maximálně do 12 let. ( pokud ještě nikdy nebyly vyšetřeny u očního lékaře).
 
Vyšetření stojí 150,- Kč.
 
Vyšetření lze provést i sourozencům i dětem, které MŠ nenavštěvují.

23. 09. 2016
Přidáno:

Vážení rodiče,
reaguji na dotazy ohledně specifického symbolu při platbě stravného a školného.
 
Specifický symbol tj. číslo dítěte, které je po celou dobu docházky do MŠ stejné a bylo Vám přiděleno při nástupu Vašeho dítěte do MŠ.
Je zapotřebí vyplnit jak variabilní, konstantní, ale i specifický symbol.
Prosíme o kontrolu zadaných údajů do banky. ( hodně plateb přišlo na náš účet bez vyplnění těchto údajů). Dále prosíme do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte.
 
Veškeré údaje získáte v kanceláři ŠJ.
 
Děkuji za pochopení.
Marie Doležalová, vedoucí ŠJ

18. 09. 2016
Přidáno:

Zveme rodiče na informativní schůzku
dne 14. 9. 2016 v 16 hodin v jednotlivých třídách kam docházejí Vaše děti - veverky a myšky.
 
Ve třídě ježečků se schůzka uskuteční 13. 9. 2016 v 16 hodin.
 
V zájmu klidného průběhu tohoto setkání si zajistěte prosím, hlídání dětí a nevoďte je s sebou na schůzku.
 
Na programu bude:
- seznámení se školním vzdělávacím programem
- volba důvěrníka a předsedy
- seznámení se školním řádem
- školní stravování
- omlouvání, placení
- akce pro děti i rodiče
- nabídka aktivit pro předškoláky
- logopedická péče
- organizační záležitosti
- diskuse /sponzoři, nápady rodičů/.
 
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.
 
Kolektiv pí. učitelek MŠ

09. 09. 2016
Přidáno:

Vážení rodiče,
Na měsíc červenec a srpen byla stanovena poměrná částka školného 400,-Kč
Prosíme rodiče o zaplacení do 15.8.2016 (na účet MŠ)
Splatnost školného a stravného na měsíc září byla stanovena do 15. 9. 2016.
 
Pro úhradu v dalších měsících je potřeba zadat příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz tak, aby úhrada byla na účtu MŠ nejpozději k 15. dni příslušného měsíce měsíc  (tj. na měsíc září do 15. září peníze na účtu MŠ).
 
Prosíme Vás o zadání včasného platebního dokladu dle Vaší banky.
částka = předškoláci = 616,-
ostatní děti = 1.016,- ´
děti s odloženou docházkou do ZŠ = 1.104,-
 
Telefon. číslo do MŚ 465 471 691 734 288 983 hospodářka p. Doležalová
 
PROSÍM O KONTROLU SPRÁVNOSTI ZADANÝCH IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ PLATBY !!
Číslo účtu příjemce - 27 - 8768120217 / 0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol - 324100
Specifický symbol - pořadové číslo dítěte - uůstává stejné po celou dobu                                     docházky dítěte do MŠ
Konstantní symbol - 0308
Zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte (nutné uvést)
Frekvence platby - měsíční ( k 15. dni v měsíci )

 
Splatnost první platby - 15. 9. 2016
Splatnost poslední platby - 15. 6. 2017
 
Vyúčtování bude provedeno 1x do roka, zpravidla k 30. 6. kalendářního roku.
 
Marie Doležalová, ved. ŠJ
Jana Charousová, řed. školy

09. 08. 2016
Přidáno:

Vážení rodiče,
vyúčtování přeplatků za odhlášenou stravu se uskutečnilo k 30. 6. 2016 a přeplatky byly vráceny k 31. 7. 2016 bezhotovostním převodem na účty, z kterých byly hrazeny.
 
Doležalová Marie, vedoucí ŠJ

31. 07. 2016
Přidáno:

Mateřská škola bude uzavřena v období letních prázdnin od 1. 7. - 31. 7. 2016.
V týdnu od 25. 7. - 29. 7. 2016 budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni.
Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 1. 8. 2016.

27. 06. 2016
Přidáno:

Logopedie pro přihlášené děti s pí. Mgr. Kovářovou se uskuteční ve středu 22.6.2016 v hlavní budově.

29. 05. 2016
Přidáno:

Vážení rodiče,
upozorňujeme na ukončení platby školného a stravného.
Poslední platba školného a stravného na účet proběhla 15. 5. 2016.
V měsíci červnu již platbu nezadávejte.
 
(Informace o placení školného za prázdniny budou uveřejněny v šatnách           v červnu).
 
Marie Doležalová, vedoucí ŠJ.
 

29. 05. 2016
Přidáno:

Stránky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31