Aktuality

Vážení rodiče,
platba za školné a stravné probíhá bezhotovostní platbou v příslušném měsíci do 15. dne v měsíci.
Je potřeba zadat příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz tak, aby úhrada byla na účtu MŠ nejpozději k 15. dni příslušného měsíce (tj. na měsíc září do 15. září - peníze na účtu MŠ).

Každé dítě má přidělen specifický symbol, který je nutné při platbě vyplnit.
Pro lepší identifikaci uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte!!!!

Prosíme Vás o zadání včasného platebního dokladu dle Vaší banky.
Platbu školného a stravného zadejte na účet MŠ:
27 - 8768120217/0100
variabilní symbol = 324100
specifický symbol = byl Vám přidělený při nástupu do MŠ a platí po celou dobu                        docházky dítěte do MŠ
konstantní symbol = 0308
zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte
 
částka    = 660,- předškoláci (stravné)
                  748,- děti s odkladem školní docházky (stravné)
                1.060,- ostatní děti (stravné + školné)
 
Telefon. číslo do MŚ 465 471 691 734 288 983 vedoucí školní jídelny pí. Doležalová

Splatnost platby na měsíc září byla stanovena do 15. 9. 2017 na účtu MŠ.
 
Splatnost první platby - 14. 9. 2017
Splatnost poslední platby - 14. 6. 2018
 
Vyúčtování bude provedeno 1x do roka k 30. 6. kalendářního roku.
 
V případě opakovaného neplacení školného a stravného může ředitelka ukončit vzdělávání Vašeho dítěte v mateřské škole. Prosíme o včasné platby.
Děkujeme
Jana Charousová, řed. školy
Marie Doležalová, ved. ŠJ

02. 09. 2017
Přidáno:

Do sekce "Informace pro rodiče > Soubory ke stažení" jsme nově přidali dokument ke stažení, který obsahuje základní informace k chystané nástavbě a přístavbě MŠ Vostelčice.

13. 06. 2017
Přidáno:

Mateřská škola Vostelčice  bude uzavřena v období letních prázdnin v pátek 7. 7. a od 24. 7. - 25. 8. 2017.
V týdnu od 24. 7. - 31. 7. 2017 a v pátek 7. 7. budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni.
Provoz MŠ Vostelčice v měsíci srpnu bude zahájen v pondělí 28. 8. 2017.
 
Žádost o umístění dítěte do jiné MŠ během uzavření MŠ Vostelčice si vyzvedněte u učitelek na třídách. 
Termín odevzdání: do 31. 5. 2017.

16. 05. 2017
Přidáno:

Zálohu na prázdninový provoz - školné uhraďte jednou společnou platbou v
celkové částce 320,-Kč do 15. 7. 2017 na účet školy 27 - 8768120217 / 0100 .
Variabilní a specifický symbol zůstává stejný.
Výpočet:
červenec:  školné          240,-Kč               20,-Kč/den
srpen:       školné            80,-Kč                20,-Kč/den
---------------------------------------------------------------------------------
                                      320,-Kč
Odhlášení dětí z docházky na letní prázdniny neodpadá povinnost placení záloh na školné.
Zálohy na letní provoz neplatí pouze děti, které zcela ukončí školní docházku       k 30. 6. 2017 z důvodu nástupu do ZŠ.
Stravné za prázdniny se bude hradit při nástupu dítěte do MŠ hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Přeplatky za stravné budeme vracet v průběhu července 2017 na účet, který jste poskytli MŠ při nástupu vašeho dítěte do MŠ.
Prosíme rodiče, aby případnou změnu účtu nahlásili vedoucí školní jídelny.
Rodiče dětí z jiných MŠ přijatých na letní provoz do MŠ Vostelčice budou školné a stravné hradit hotově  v kanceláři vedoucí školní jídelny před nástupem dítěte do třídy.

16. 05. 2017
Přidáno:

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Podrobnější informace o povinné předškolním vzdělávání naleznete v  příloze.
 

17. 04. 2017
Přidáno:
27. 02. 2017
Přidáno:

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Předškolní vzdělávání a povinnosti vyplývající ze školského zákona Přijímací řízení na naší MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 
Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31. 8. 2017 dovršily pěti let.
 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte: - do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu - nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku.
 
Děti bydlící ve spádovém obvodu - město Choceň, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého, mají od 1. 9. 2017 přednostní přijetí.
 
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.
 
Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2012 může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky
 
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2017.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (je diagnostikováno lékařem).
 
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
 
 
více informací z MŠMT v příloze

27. 02. 2017
Přidáno:

Plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě bude probíhat vždy v úterý od 10,15 - 11,00 hodin. 
První lekce začne v úterý 17. 1. 2017.
Odjezd z mateřské školy v 9,30 a příjezd v 12,00 hodin.
 
Cena plaveckého výcviku :  710 Kč ( autobus 350 Kč. a cena 9 lekcí 360 Kč.)
 
V letošní roce se mohou plaveckého výcviku zúčastnit i děti mladší ( 4-6 leté).
 
Termíny lekcí: 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 14.3., 21.3.
 
Dejte dětem: batůžek, plavky, chlapci slipové ( přiléhavé, elastické bez kapes)
                       osušku (oboji řádně označené), pití v plastové láhvi s uzávěrem.
 
Plaveckého výcviku se nemohou účastnit děti s infekčním onemocněním (bradavice, molusky). V den výcviku dětem nedávejte řetízky, prstýnky, náramky a dlouhé náušnice - z důvodu poranění.
 
Další informace najdete v šatnách děti.

02. 01. 2017
Přidáno:

Rozpis lyžování 2016/2017 ski areál Hlinsko
 
MŠ Vostelčice, Choceň - označení tašek = červená barva
Den: pondělí a středa
Předpokládný čas odjezdu: 7.10 h.
Data plánovaných akcí: 13. 2., 15. 2.,  20. 2.,  22. 2.,  27. 2.,  1. 3. 2017
 
Kontakty: Martin Dostál  728 427 919
Kancelář lyžařské školy Hlinsko 775 022 650 nebo 722 010 997
 
E-mail: skifanatic.cz@gmail.com
www.skifanatic.cz

11. 12. 2016
Přidáno:

Milí rodiče,
děkujeme za vaši účast na vánočním jarmarku, konaném 1.12. 2016.
 
Tím, že jste přispěli zhotovenými výrobky či jejich koupí, se nám podařila získat finanční částka, která bude využita na zakoupení nových matrací na třídu ježečků a veverek.
Děkujeme!
( Interaktivní tabule bude pořízena sponzorsky, jednání s p. Příhodou).

11. 12. 2016
Přidáno:

Stránky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30