Aktuality

Mateřská škola bude uzavřena 
od 22. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Provoz bude zahájen ve středu 3. 1. 2018
 
Jana Charousová, řediteka MŠ

25. 11. 2017
Přidáno:

Termíny

 

8. 11. 2017 Středa

15. 11. 2017 Středa

23. 11. 2017 Čtvrtek

29. 11. 2017 Středa

6. 12. 2017 Středa

12. 12. 2017 Úterý

20. 12. 2017 Středa

Odchod z MŠ v 8:45

 

S sebou do batůžku: Brusle, lyžařskou, nebo

cyklistickou přilbu se jmenovkou, rukavice, oteplovací

kalhoty, uzavíratelné pití.

 

VÝPOMOC RODIČŮ NA STADIONU VÍTÁNA!

19. 11. 2017
Přidáno:

 

Srdečně Vás zveme na

vánoční besídku, která se

uskuteční:

 

12. 12. 2017 v 15:30 ve třídě Ježečků

13. 12. 2017 v 15:30 ve třídě Myšek

 13. 12. 2017 v 15:30 ve třídě Veverek

 

Program:

- Vystoupení dětí

- Tvořivá dílnička

- Posezení u kávy/čaje

-Ochutnávka cukroví

 

Těšíme se na Vaši účast!

19. 11. 2017
Přidáno:

Vážení rodiče a přátelé školky,
 

s politováním Vám oznamujeme,

že z důvodu rozsáhlé rekonstrukce

mateřské školy se tento rok neuskuteční

tradiční vánoční jarmark.

Děkujeme za pochopení a budeme se opět těšit

na Vaši přízeň v příštím školním roce.

 

 

Mateřská škola Vostelčice

 

19. 11. 2017
Přidáno:

V pátek 29. 9. 2017 bude MŠ uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

24. 09. 2017
Přidáno:

Vážení rodiče,
platba za školné a stravné probíhá bezhotovostní platbou v příslušném měsíci do 15. dne v měsíci.
Je potřeba zadat příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz tak, aby úhrada byla na účtu MŠ nejpozději k 15. dni příslušného měsíce (tj. na měsíc září do 15. září - peníze na účtu MŠ).

Každé dítě má přidělen specifický symbol, který je nutné při platbě vyplnit.
Pro lepší identifikaci uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte!!!!

Prosíme Vás o zadání včasného platebního dokladu dle Vaší banky.
Platbu školného a stravného zadejte na účet MŠ:
27 - 8768120217/0100
variabilní symbol = 324100
specifický symbol = byl Vám přidělený při nástupu do MŠ a platí po celou dobu                        docházky dítěte do MŠ
konstantní symbol = 0308
zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte
 
částka    = 660,- předškoláci (stravné)
                  748,- děti s odkladem školní docházky (stravné)
                1.060,- ostatní děti (stravné + školné)
 
Telefon. číslo do MŚ 465 471 691 734 288 983 vedoucí školní jídelny pí. Doležalová

Splatnost platby na měsíc září byla stanovena do 15. 9. 2017 na účtu MŠ.
 
Splatnost první platby - 14. 9. 2017
Splatnost poslední platby - 14. 6. 2018
 
Vyúčtování bude provedeno 1x do roka k 30. 6. kalendářního roku.
 
V případě opakovaného neplacení školného a stravného může ředitelka ukončit vzdělávání Vašeho dítěte v mateřské škole. Prosíme o včasné platby.
Děkujeme
Jana Charousová, řed. školy
Marie Doležalová, ved. ŠJ

02. 09. 2017
Přidáno:

Do sekce "Informace pro rodiče > Soubory ke stažení" jsme nově přidali dokument ke stažení, který obsahuje základní informace k chystané nástavbě a přístavbě MŠ Vostelčice.

13. 06. 2017
Přidáno:

Mateřská škola Vostelčice  bude uzavřena v období letních prázdnin v pátek 7. 7. a od 24. 7. - 25. 8. 2017.
V týdnu od 24. 7. - 31. 7. 2017 a v pátek 7. 7. budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni.
Provoz MŠ Vostelčice v měsíci srpnu bude zahájen v pondělí 28. 8. 2017.
 
Žádost o umístění dítěte do jiné MŠ během uzavření MŠ Vostelčice si vyzvedněte u učitelek na třídách. 
Termín odevzdání: do 31. 5. 2017.

16. 05. 2017
Přidáno:

Zálohu na prázdninový provoz - školné uhraďte jednou společnou platbou v
celkové částce 320,-Kč do 15. 7. 2017 na účet školy 27 - 8768120217 / 0100 .
Variabilní a specifický symbol zůstává stejný.
Výpočet:
červenec:  školné          240,-Kč               20,-Kč/den
srpen:       školné            80,-Kč                20,-Kč/den
---------------------------------------------------------------------------------
                                      320,-Kč
Odhlášení dětí z docházky na letní prázdniny neodpadá povinnost placení záloh na školné.
Zálohy na letní provoz neplatí pouze děti, které zcela ukončí školní docházku       k 30. 6. 2017 z důvodu nástupu do ZŠ.
Stravné za prázdniny se bude hradit při nástupu dítěte do MŠ hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Přeplatky za stravné budeme vracet v průběhu července 2017 na účet, který jste poskytli MŠ při nástupu vašeho dítěte do MŠ.
Prosíme rodiče, aby případnou změnu účtu nahlásili vedoucí školní jídelny.
Rodiče dětí z jiných MŠ přijatých na letní provoz do MŠ Vostelčice budou školné a stravné hradit hotově  v kanceláři vedoucí školní jídelny před nástupem dítěte do třídy.

16. 05. 2017
Přidáno:

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Podrobnější informace o povinné předškolním vzdělávání naleznete v  příloze.
 

17. 04. 2017
Přidáno:

Stránky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31