Aktuality

Rozpis lyžování 2017/2018 ski areál Hlinsko
 
Označení tašek: Jméno a příjmenní, MŠ Vostelčice, Choceň, +červená stužka
(taktéž označit lyže a lyžařskou obuv)
Lyže nedávat do vaků.
Hůlky budou zdarma zapůjčeny v areálu.

Den: úterý
Předpokládaný čas odjezdu: 7:00 h.
Předpokládaný čas příjezdu: 12:10 h.
 
Data plánovaných akcí
6. 2, 2018
13. 2. 2018
20.2. 2018
27. 2. 2018 
6.3. 2018
20. 3. 2018
Nezapomeňte týden předem odevzdat kopii dokladu o seřízení bezpečnostního vázání lyží třídní učitelce v MŠ.

Kontakty: Martin Dostál  728 427 919
Kancelář lyžařské školy Hlinsko 775 022 650 nebo 722 010 997
 
E-mail: skifanatic.cz@gmail.com
www.skifanatic.cz

11. 01. 2018
Přidáno:

Termíny bruslení 2018
10.1. 2018
17.1. 2018
24.1. 2018
Odchod z MŠ v 8:30.

07. 01. 2018
Přidáno:

Mateřská škola bude uzavřena 
od 22. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Provoz bude zahájen ve středu 3. 1. 2018
 
Jana Charousová, řediteka MŠ

25. 11. 2017
Přidáno:

Termíny

 

8. 11. 2017 Středa

15. 11. 2017 Středa

23. 11. 2017 Čtvrtek

29. 11. 2017 Středa

6. 12. 2017 Středa

12. 12. 2017 Úterý

20. 12. 2017 Středa

Odchod z MŠ v 8:45

 

S sebou do batůžku: Brusle, lyžařskou, nebo

cyklistickou přilbu se jmenovkou, rukavice, oteplovací

kalhoty, uzavíratelné pití.

 

VÝPOMOC RODIČŮ NA STADIONU VÍTÁNA!

19. 11. 2017
Přidáno:

 

Srdečně Vás zveme na

vánoční besídku, která se

uskuteční:

 

12. 12. 2017 v 15:30 ve třídě Ježečků

13. 12. 2017 v 15:30 ve třídě Myšek

 13. 12. 2017 v 15:30 ve třídě Veverek

 

Program:

- Vystoupení dětí

- Tvořivá dílnička

- Posezení u kávy/čaje

-Ochutnávka cukroví

 

Těšíme se na Vaši účast!

19. 11. 2017
Přidáno:

Vážení rodiče a přátelé školky,
 

s politováním Vám oznamujeme,

že z důvodu rozsáhlé rekonstrukce

mateřské školy se tento rok neuskuteční

tradiční vánoční jarmark.

Děkujeme za pochopení a budeme se opět těšit

na Vaši přízeň v příštím školním roce.

 

 

Mateřská škola Vostelčice

 

19. 11. 2017
Přidáno:

V pátek 29. 9. 2017 bude MŠ uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

24. 09. 2017
Přidáno:

Vážení rodiče,
platba za školné a stravné probíhá bezhotovostní platbou v příslušném měsíci do 15. dne v měsíci.
Je potřeba zadat příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz tak, aby úhrada byla na účtu MŠ nejpozději k 15. dni příslušného měsíce (tj. na měsíc září do 15. září - peníze na účtu MŠ).

Každé dítě má přidělen specifický symbol, který je nutné při platbě vyplnit.
Pro lepší identifikaci uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte!!!!

Prosíme Vás o zadání včasného platebního dokladu dle Vaší banky.
Platbu školného a stravného zadejte na účet MŠ:
27 - 8768120217/0100
variabilní symbol = 324100
specifický symbol = byl Vám přidělený při nástupu do MŠ a platí po celou dobu                        docházky dítěte do MŠ
konstantní symbol = 0308
zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte
 
částka    = 660,- předškoláci (stravné)
                  748,- děti s odkladem školní docházky (stravné)
                1.060,- ostatní děti (stravné + školné)
 
Telefon. číslo do MŚ 465 471 691 734 288 983 vedoucí školní jídelny pí. Doležalová

Splatnost platby na měsíc září byla stanovena do 15. 9. 2017 na účtu MŠ.
 
Splatnost první platby - 14. 9. 2017
Splatnost poslední platby - 14. 6. 2018
 
Vyúčtování bude provedeno 1x do roka k 30. 6. kalendářního roku.
 
V případě opakovaného neplacení školného a stravného může ředitelka ukončit vzdělávání Vašeho dítěte v mateřské škole. Prosíme o včasné platby.
Děkujeme
Jana Charousová, řed. školy
Marie Doležalová, ved. ŠJ

02. 09. 2017
Přidáno:

Do sekce "Informace pro rodiče > Soubory ke stažení" jsme nově přidali dokument ke stažení, který obsahuje základní informace k chystané nástavbě a přístavbě MŠ Vostelčice.

13. 06. 2017
Přidáno:

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ředitelka Mateřské školy Vostelčice v Chocni jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě posouzení a vyhodnocení žádostí na školní rok 2017/2018 takto:
 
Poř. číslo        Registrační číslo        Výsledek řízení
 
    1.              MŠ/46/2017/RE            přijat/a
    2.              MŠ/36/2017/RE            přijat/a 
    3.              MŠ/12/2017/RE            přijat/a
    4.              MŠ/11/2017/RE            přijat/a
    5.              MŠ/15/2017/RE            přijat/a
    6.              MŠ/37/2017/RE            přijat/a
    7.              MŠ/54/2017/RE            přijat/a
    8.              MŠ/31/2017/RE            přijat/a
    9.              MŠ/42/2017/RE            přijat/a
   10.             MŠ/23/2017/RE            přijat/a
   11.             MŠ/33/2017/RE            přijat/a
   12.             MŠ/41/2017/RE            přijat/a
   13.             MŠ/29/2017/RE            přijat/a
   14.             MŠ/21/2017/RE            přijat/a
   15.             MŠ/9/2017/RE              přijat/a
   16.             MŠ/10/2017/RE            přijat/a
   17.             MŠ/24/2017/RE            přijat/a
   18.             MŠ/20/2017/RE            přijat/a
   19.             MŠ/40/2017/RE            přijat/a
   20.             MŠ/13/2017/RE            přijat/a
   21.           . MŠ/38/2017/RE            přijat/a
   22.             MŠ/35/2017/RE            přijat/a
   23.             MŠ/18/2017/RE            přijat/a
   24.             MŠ/39/2017/RE            přijat/a
   25.             MŠ/17/2017/RE            přijat/a
   26.             MŠ/19/2017/RE            přijat/a
   27.             MŠ/28/2017/RE            přijat/a
   28.             MŠ/30/2017/RE            přijat/a
   29.             MŠ/25/2017/RE            přijat/a
   30.             MŠ/45/2017/RE            přijat/a
   31.             MŠ/27/2017/RE            přijat/a
   32.             MŠ/14/2017/RE            přijat/a
   33.             MŠ/16/2017/RE            nepřijat/a
   34.             MŠ/32/2017/RE            nepřijat/a
 
Vážení rodiče přijatých dětí,
srdečně Vás zveme na první společné setkání, kde Vás seznámíme s provozem a organizací školy, s tím co Vaše dítě do mateřské školy potřebuje a předáme Vám rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ.
Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste přišli bez dětí.
Schůzka se koná dne 12. června 2017 v 15.00 hodin ve třídě u Myšek.
 
Vážení rodiče nepřijatých dětí,
z důvodu velkého počtu podaných žádostí o přijetí dítěte do naší MŠ a nesplnění podmínky očkování dítěte nebylo možné vyhovět dvěma žádostem o přijetí dítěte.
Žádám tedy rodiče, jejiž dítě nebylo v naší MŠ přijato, aby se osobně dostavili dne 5. června 2017 mezi 8. až 15 hodinou do kanceláře ředitelky školy a převzali rozhodnutí o nepřijetí.
Podaných žádostí jsme zaevidovali 47 a volných míst pro školní rok 2017/2018 máme 32. Z toho 13 dětí bylo umístěných v jiných MŠ. Žádné volné místo na odvolání nemáme.
Volná místa jsou ještě v MŠ Záměstí, Choceň.
 
Vyvěšeno   24. 5. 2017
Sejmuto       8. 6. 2017
 
Jana Charousová, ředitelka školy

24. 05. 2017
Přidáno:

Stránky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Nejbližší akce